Privacy Policy

Privacy statement

voor onderneming nummer

BE 0678729487

Ik draag jouw privacy hoog in het vaandel.

Daarom doe ik er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen.

Mijn gegevens:

Vanessa Pieroni

Hooistraat 16

2400 Mol

il.silenzio@hotmail.com

Welke gegevens ik verwerk & waarom

Vanessa Pieroni kan persoonsgegevens van jou verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt bij het invullen van bestel- en inschrijfformulieren via de website.

Vanessa Pieroni kan volgende persoonsgegevens verwerken:​

Naam: Ik spreek jou gewoon het liefste aan met jouw naam in plaats van een algemene begroeting te gebruiken!

Adresgegevens: Deze gegevens worden enkel gevraagd als je ook effectief een dienst afneemt of een product aankoopt. Ik heb deze nodig om je factuur op te maken. We bewaren deze sowieso in onze database zo lang wij wettelijk verplicht zijn je factuur te bewaren, en dat gedurende een termijn van 7 jaar.

Telefoonnummer: Ik contacteer je soms telefonisch mocht er bijvoorbeeld last minute iets veranderen in onze planning.

Geboortedatum: Deze dient of vraag ik enkel om in mijn coaching te gebruiken waar deze van toepassing is.

E-mail adres: Onze meeste communicatie verloopt via email. Ik stuur je op je emailadres bijvoorbeeld bevestigingen, alle praktische informatie, opdrachten tijdens een traject, … & ook je factuur bezorg ik je per mail.

Ip adres & co : Mijn website kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar onze-website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Vanessa Pieroni bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je facturen bewaren we bijvoorbeeld 7 jaar omdat dit volgens de wet zo hoort.

Jouw gegevens worden bewaard in Active Campaign, Mailchimp, Mailerlite, hotmail en Outlook. Het gaat om software waarmee nieuwsbrieven verstuurd worden, diverse checks die je uit kunt voeren en algemeen emailverkeer plaatsvindt. Enkel Vanessa Pieroni (zaakvoerster) heeft toegang tot deze systemen.

Delen met anderen

Vanessa Pieroni verstrekt jouw persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als jij een aankoop doet, dan geven wij bijvoorbeeld je factuur door aan onze boekhouder die deze voor ons verwerkt.  Of stel dat jij je facturen niet betaalt en wij juridische stappen dienen te zetten, dan zullen wij jouw factuur en de persoonsgegevens waarover we beschikken, overmaken aan onze raadsman en/of een incassobureau of deurwaarder.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites die je bezoekt op jouw computer geplaatst worden. Cookies worden toegepast om websites correct of efficiënter te laten functioneren en om bedrijfs- en marketinginformatie te verzamelen. Cookies kunnen niet gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Net zoals er in het echte leven een varia aan cookies bestaat, is dat ook op het internet zo.

Functionele cookies

Deze cookies verwijderen zichzelf wanneer u uw browser sluit. Zonder deze cookies kan je de site niet optimaal gebruiken. Ze zijn namelijk noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Hoe kan jij je geplaatste cookies verwijderen?

Je kan via de browserinstellingen op je computer het plaatsen van cookies weigeren en reeds geplaatste cookies verwijderen. De manier waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van jouw browser. Indien jij gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Jouw rechten

Recht tot inzage

Je hebt het recht om in te zien hoe ik jouw gegevens verwerk. Uiteraard antwoord ik ook graag op al je vragen. Ik ontvang je verzoek tot inzage graag per mail en bezorg je dan een print-screen uit het mailingsysteem. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar il.silenzio@hotmail.com

Recht tot verbetering

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar il.silenzio@hotmail.com

Je kan je gegevens ook zelf aanpassen als je bijvoorbeeld ingeschreven bent op de nieuwsbrief.

Recht tot beperking

Je hebt het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld op het moment dat jij de juistheid van jouw gegevens betwist. Dan zal ik tot we dit hebben uitgeklaard je oude gegevens niet gebruiken in onze communicatie.

Recht tot overdraagbaarheid

Vanessa Pieroni houdt geen gegevens bij van dergelijke aard dat ze naar een andere partij kunnen/zullen worden overgedragen.

​​

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat ik jouw persoonsgegevens verwijder uit mijn systeem. Let wel: dit is niet altijd mogelijk. Stel dat je nog openstaande facturen hebt, dan hebben wij het recht je gegevens niet te vergeten omdat we ons kunnen beroepen op een wettelijke grondslag om je gegevens te bewaren.

Wettelijk gezien ben ik verplicht je facturen 7 jaar te bewaren. Dat betekent dat je gegevens ook gedurende die periode in het door ons gebruikte systeem bewaard blijven. Uiteraard kan jij je dan nog altijd op de “niet-mailing” lijst laten zetten. ​

Jij kan je ook altijd uitschrijven om geen nieuwsbrieven of andere commerciële mails meer te ontvangen. Hou er in geval van uitschrijving rekening mee dat je ook geen mails meer ontvangt van een lopende en nieuwe activiteiten als ook toffe aanbiedingen. ​

Bij de uitoefening van alle bovenstaande rechten zal Vanessa Pieroni zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen, op jouw verzoek reageren. Ook bij mogelijke vragen rond ons privacy-beleid reageer ik zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen op jouw verzoek.

Disclaimer

​​​

Vanessa Pieroni behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit statement aan te passen.

De meest recente accurate versie vind je altijd op de website(s).

Deze versie dateert 4 december 2020

In geval van tegenstrijdigheid hebben de algemene voorwaarden voorrang op dit privacy-beleid.

Als ik je rechten niet zouden respecteren, kan je het volgende doen:

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Il Silenzio, kan jij je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be

.